Deťom kvalitu, rodičom pohodlie...

Prihlasovanie nových členov prostredníctvom online prihlášky je možné do stredy 4.4. 2018.

Online prihláška

Podporujú nás

Nadácia pre deti Slovenska
Mesto Banská Bystrica
EMS Banská Bystrica
Kooperativa