Dobrí rodičia nepripravujú cestu svojim deťom. Svoje deti pripravujú na cestu, čo majú pred sebou

Podporujú nás

Mesto Banská Bystrica
Nadácia pre deti Slovenska
EMS Banská Bystrica
Kooperativa