Deťom kvalitu, rodičom pohodlie...

Online prihláška

Podporujú nás

Nadácia pre deti Slovenska
Mesto Banská Bystrica
EMS Banská Bystrica
Kooperativa