Kedy a kde

logo (1)

Členovia, ktorí chcú využívať aj prepravné služby, sú zaradení do jednej z dvoch
následujúcich skupín podľa lokality navštevovanej MŠ / ZŠ:

 

ZÁPAD 

Pondelok  15:15 - 16:45  ZŠ Moskovská

Štvrtok   15:45 - 17:15   Základná škola Jozefa Gregora Tajovského (Podlavice)

 

VÝCHOD 

Utorok 15:30 - 17:00  Pedagogická fakulta UMB

Piatok 15:30 - 17:00  Osemročné športové gymnázium

 

 

 logo

Piatok 16:45 - 17:45 Osemročné športové gymnázium