ŠPORT PRE VŠETKÝCH

 

 

Šport pre všetkých logo   

 

Buďme (s) deťmi 

 

 ZDARMA / bez klubového poplatku
od 7. októbra až do konca roka 2019 

 

P O N D E L K Y
16.00 – 18.00
Gymnázium Andreja Sládkoviča

 

11223344   

Návštevníci môžu

- prísť kedykoľvek vo vyhradenom čase na akúkoľvek dlhú dobu, maximálne na 2 hodiny
- priniesť si vlastné športové pomôcky
- vykonávať činnosť, ktorá neohrozuje fyzicky ani duševne ďalších návštevníkov Športu pre všetkých
- vykonávať činnosť, ktorá má charakter predovšetkým športovej alebo relaxačnej aktivity

 

Vek

- vekové kategórie neurčujeme

 

Podmienky účasti

písomný súhlas so zhotovovaní fotografií a videí pre účely OZ Škola športu LABRADOR; tlačivá budú k dispozícií v telocvični pri vstupe,

športová obuv (platí aj pre zapojené maminy a ocinov),

zákonný zástupca je po celý čas prítomný v telocvični a v priestoroch šatní so svojim dieťaťom / svojimi deťmi, alebo ponecháva svoje deti bez dohľadu v týchto priestoroch na vlastnú zodpovednosť,

- neaktívni rodičia zabezpečujú občerstvenie pre deti a animátorov :)

 

 

 

 

ŠPORTUJME    JAŠME SA    HRAJME SA

Srdce šš