Denný letný FiT tábor - 23. - 27. júl 2018 Späť na termíny

Prihlásiť na termín

 

Základné informácie:

 

Organizátor:   Škola športu Labrador, o.z.

Ročník:   4. (deviaty denný tábor)

Mesto:   Handlová

Hl. centrum:   ZŠ Mierové námestie

Termín:   23. - 27. júl 2018

Hl. zameranie:   šport, relax, hudba, nové priateľstvá a zážitky

Veková kat.:   júl 2012 a starší

Čas začiatku:   7:30 - 8:00

Čas ukončenia:   16:00

Preprava do tábora / z tábora:   vlastná / Detský TAKSÍK

Zabezpečenie stravy: desiata, obed, olovrant

Cena:   75 eur

Cena 1 súrodenec:   70 eur

Cena 2. súrodenec:   65 eur         

Cena Detský TAKSÍK: do tábora / z tábora: 2,00 eur / dieťa

Termín úhrady:   do 20 júna (streda) / prihlásení po 20.6. - do 2 dní po odoslaní prihlášky  /
/ bezprostredne po naplnení kapacity prihlásených (budeme informovať)                           
 
Podmienky účasti:   
  - riadne vyplnená a odoslaná online prihláška
  - uhradený poplatok v stanovenom termíne
  - odovzdanie podpísaných tlačív v deň nástupu
   (náhľad pod textom, k dispozícií na mieste v pondelok 23.7.) 
  (Vyjadrenie súhlasu zákonného zástupcu,
  Čestné prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa - účastníka, 
  Písomný súhlas k spracúvaniu osobných údajov)
  - dieťa sa tábora zúčastňuje dobrovoľne, je aspoň
  približne oboznámené s obsahom a zameraním tábora  

 

Úvodné stretnutie:   Pondelok 7:15 - 8:00

Program a iné: v texte

Povinná výbava a iné:   obdržia účastníci mailom (skolasportulabrador@gmail.com) / info na 0944 707 400

 

Dodatočné informácie

Za bezpečnosť dieťaťa počas pobytu v Dennom letnom FiT tábore preberá zodpovednosť
v plnom rozsahu organizátor tábora.

Za osobné veci, ako napr. mobily, nezodpovedáme. 

Refundácia poplatku

Zrušenie prihlášky do 20. júna: 100%

Zrušenie prihlášky do 9. júla: 50%

Po 9.7. / počas tábora: 5 eur / neabsolvovaný deň

 

 

Stručne o FiT tábore

V roku 2014 sa skupinou športovcov v Banskej Bystrici zrodila myšlienka pripraviť a zrealizovať projekt
pre deti v ideáloch KALOKAGATIE. Na základe týchto ideálov vznikol úspešný detský tábor,
ktorý má doposiaľ formu denného tábora. I tento rok sa deti dočkajú už štvrtého ročníka,
v Handlovej však pôjde o premiérový prvý ročník. A neostane len pri tom.
Po štyroch rokoch sa tešíme aj na pobytový tábor, ktorým ukončíme letné prázdniny. 
 
Hlavný zámer tábora je obohatiť deťom letné prázdniny, teda obohatiť ich detstvo.
Preto sme pri tvorbe programu maximálne precízni. Každý rok sa snažíme vylepšovať
prostriedky na dosiahnutie nových a nových príjemných zážitkov, ako aj obohatenie
detí po telesnej či osobnostnej stránke.  

 

Detský TAKSÍK

Nápomocným pre rodičov bude počas tábora Detský TAKSÍK, ktorý bude pre účastníkov
k dispozícií od pondelka do piatku. Jednoduchým spôsobom - rezerváciou cez internet
si rodičia zabezpečia pre svoje dieťa spoľahlivý a bezpečný odvoz, ale aj dovoz z tábora. 

 

Priebeh, alebo čo je pre deti pripravené

Základom FiT tábora je pohyb v rôznorodej podobe. Či už ide o pohybové hry a súťaže v prírode,
na športoviskách, kúpaliskách; kreatívne činnosti, objavovanie, poznávanie ale aj relax a zábavu. 
 

 

Program tábora bude zverejnený už čoskoro

 

 

 

Tlačivá  - náhľad

Tlačivá budú k dispozícií v priebehu mesiaca máj.