Denný letný FiT tábor - 23. - 27. júl 2018 Späť na termíny

Prihlasovanie ukončené

 

Základné informácie:

 

Organizátor:   Škola športu Labrador, o.z.

Ročník:   4. (deviaty denný tábor)

Mesto:   Handlová

Termín:   23. - 27. júl 2018

Hl. zameranie:   šport, relax, hudba, nové priateľstvá a zážitky

Veková kat.:   júl 2012 a starší

Čas začiatku:   7:30 - 8:00

Čas ukončenia:   16:00

Detský TAKSÍK:   ÁNO

Zabezpečenie stravy: desiata, obed, olovrant

Cena:   75 eur
!!! 29.6. po vysvedčení -5 eur = 70 eur

(v tejto zníženej sume budú akceptované všetky platby zaevidované do stredy 4. júla)

Cena za druhé dieťa:   70 eur

Cena za tretie dieťa:   65 eur   

Cena Detský TAKSÍK: do tábora alebo z tábora: 2,00 eur / dieťa

Termín úhrady:   do 20 júna (streda) / prihlásení po 20.6. - do 2 dní po odoslaní prihlášky  /
/ bezprostredne po naplnení kapacity prihlásených (budeme informovať)                           
 
Podmienky účasti:   
  - riadne vyplnená a odoslaná online prihláška
  - uhradený poplatok v stanovenom termíne
  - odovzdanie podpísaných tlačív v deň nástupu
   (náhľad pod textom, k dispozícií na mieste v pondelok 23.7.) 
  (Vyjadrenie súhlasu zákonného zástupcu,
  Čestné prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa - účastníka, 
  Písomný súhlas k spracúvaniu osobných údajov)
  - dieťa sa tábora zúčastňuje dobrovoľne

 

Úvodné stretnutie:   Pondelok 7:15 - 8:00

Program a iné: v texte

Povinná výbava a iné:   obdržia účastníci mailom (skolasportulabrador@gmail.com) / info na 0944 707 400

 

Dodatočné informácie

Za bezpečnosť dieťaťa počas pobytu v Dennom letnom FiT tábore preberá zodpovednosť
v plnom rozsahu organizátor tábora.

Za osobné veci, ako napr. mobily, nezodpovedáme. 

Refundácia poplatku

Zrušenie prihlášky do 20. júna: 100%

Zrušenie prihlášky do 9. júla: 50%

Po 9.7. / počas tábora: 5 eur / neabsolvovaný deň

 

 

Stručne o FiT tábore

V roku 2014 sa skupinou športovcov v Banskej Bystrici zrodila myšlienka pripraviť a zrealizovať projekt
pre deti v ideáloch KALOKAGATIE. Na základe týchto ideálov vznikol úspešný detský tábor,
ktorý má doposiaľ formu denného tábora. I tento rok sa deti dočkajú už štvrtého ročníka,
v peknom meste Handlová pôjde o premiérový prvý ročník. A neostane len pri tom.
Po štyroch rokoch sa tešíme aj na pobytový tábor v Krpáčove, ktorým ukončíme letné prázdniny. 
 
Hlavný zámer tábora je obohatiť deťom letné prázdniny, teda obohatiť ich detstvo.
Preto sme pri tvorbe programu maximálne precízni. Každý rok sa snažíme vylepšovať
prostriedky na dosiahnutie nových a nových príjemných zážitkov, ako aj obohatenie
detí po telesnej či osobnostnej stránke.  

 

Detský TAKSÍK

Nápomocným pre rodičov bude počas tábora Detský TAKSÍK, ktorý bude pre účastníkov
k dispozícií od pondelka do piatku. Jednoduchým spôsobom - rezerváciou cez internet
si rodičia zabezpečia pre svoje dieťa spoľahlivý a bezpečný odvoz, ale aj dovoz z tábora. 

 

Priebeh, alebo čo je pre deti pripravené

Základom FiT tábora je pohyb v rôznorodej podobe. Či už ide o pohybové hry a súťaže v prírode,
na športoviskách, kúpaliskách; kreatívne činnosti, objavovanie, poznávanie ale aj relax a zábavu. 
 

Na deti čaká kvalitný program

Všeobecná športová príprava v podobe najpestrejších športových aktivít s bohatou výbavou
pestrých športových pomôcok a kvalifikovanými trénermi,
turisticko-náučné výpravy do okolia Handlovej,
kúpalisko
detská športová olympiáda, 
spev či hra na hudobné nástroje,
hudobné komponovanie, 
orientačný beh,
smoothie party,
BUBLIBAL – vyblázni sa vo vlastnej bodyzorbovej bubline,
opekačka,
kreatívne maliarsko-modelárske tvorby,
hodinka o rozumnej životospráve detí,
bublinovo-penová šou,
tie najatypickejšie disciplíny, prekvapenia a mnoho ďalšieho.
 
Všetky horeuvedené aj neuvedené aktivity sú zdobené a sprevádzané hrami, humorom a snahou
o poznanie dobrých kamarátskych vzťahov prostredníctvom častého fungovania 
v skupinkách či skupinách, poukazovanie na výhody spolupráce či upozorňovanie na dnešné
nežiadúce konania dospelých či detí voči druhým. 
Presný program k daným dňom a v danom poradí sa bude prispôsobovať počasiu.
Rodičov budeme informovať vždy 1-2 dni vopred o priebehu následujúceho dňa. 

 

 

 

Tlačivá  - náhľad

Tlačivá budú k nahliadnutiu 2-3 dni pred začiatkom tábora.